Handlingar på diverse vis kopplade till eller berörande IT-Kommissionen.
Insamlades av Arkivbildaren vi dennes tid på Utbildningsdepartementet.

För ytterligare handlingar om IT-Kommissionen, se Anne-Marie Eklund-Löwinders arkiv.
Handlingarna låg i en pärm vars innehåll idag ingår i serien Groth 1.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Skrivelse från Carl Bildt till Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
 Tid: 1994-08-18  |  Serie:   |  Volym: 1
2 st Pressmeddelanden ang. IT-kommissionen
 Serie:   |  Volym: 1
Svar på interpellation 93/94:131 av Johan Lönnroth om den moderna informationsteknologin
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Interna PM från utbildningsdepartementet rörande IT-Kommissionen
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Handlingar kopplade till konferensen ”Ny informationsteknologi i undervisningen”
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1