Nordiska skoldatanätet var ett projekt som startades på uppdrag av Nordiska Ministerrådet 1993. Möjligheten hade redan undersökts under 1991-1992. När beslutet fattades att utveckla det Nordiska skoldatanätet hade ännu inget formellt beslut fattats att börja utveckla ens ett lokalt skoldatanät i Sverige, för vilket dock redan vissa skissartade planer dock redan existerade. Rent tekniskt var det nordiska skoldatanätet ämnat att vara Gopher-baserat, men det ändrades fort till det HTTP-baserade internet.

Visionen formulerades i vidlyftiga och storslagna termer. Rent praktiskt bestod målbilden beskrivits ha varit att skapa ett system för skolor över hela Norden att med enkelhet kommunicera med varandra, samt dela digital information såsom undervisningsmaterial, men också möjliggöra kontakt mellan elever i de olika länderna.

Resultatet – kallat ODIN – var ett förhållandevis spretigt webbaserat nätverk av sajter och tjänster vars första version officiellt förklarades sjösatt 1994.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Pressmeddelanden om Nordiska skoldatanätet
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Översiktsbeskrivningar av individuella nordiska länders skoldatanät
 Tid: 1993  |  Serie:   | 
Manus till tal hållet av Per Unckel om Nordiska skoldatanätet
 Serie:   |  Volym: 1
Förslag från arbetsgrupperna (Nordiska skoldatanätet)
 Serie:   |  Volym: 1
Beslut från nordiska ministerrådet om Nordiska Skoldatanätet
 Serie:   |  Volym: 1
Uppdragsavtal för deltagare i nordisk arbetsgrupp för skoldatanät
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Handlingar om arbetsgruppernas komposition och uppgifter (Nordiska skoldatanätet)
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1