Den av SNUS utförda ”Internetutredningen” som resulterade i rapporten ”Den svenska delen av Internet” uppföljdes 2004 av en fristående utredning gjord av Internetstiftelsen, ofta kallad ”den andra internetutredningen”, även om den slutgiltiga textens officiella namn blev ”Internet i Sverige 2004: Härifrån och framåt!”.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Utskriven korrespondens om den andra internetutredningen.
 Tid: 2004-01  |  Serie:   |  Volym: 1
Utskriven presentation om den andra internetutredningen.
 Tid: 2004  |  Serie:   |  Volym: 1