Handlingarna i detta omslag – och övriga omslag i volym 3 – berör incidenthantering, och
aggregerades i samband med utredandet av möjligheten för
upprättandet av en incidenthanteringsfunktion gjord på
uppdrag av Post- och Telestyrelsen. Dessa artiklar och studier
lästes som del i förarbetet. Utredningen utmynnade även i
sammanställandet av Statskontoret 39/2001.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Ej identifierbar uppsats på ämnet om IT-säkerhetsåtgärder.
 Serie:   |  Volym: 3
”A Survey of commercial tools for intrusion detection”
 Författare:   |  Tid: 1999  |  Serie:   |  Volym: 3
”A Common Language for Computer Security Incidents”
 Författare:   |  Tid: 1998  |  Serie:   |  Volym: 3