Handlingarna i detta omslag – och övriga omslag i volym 3 – berör incidenthantering, och
aggregerades i samband med utredandet av möjligheten att
upprätta en incidenthanteringsfunktion gjord på
uppdrag av Post- och Telestyrelsen. Utredningen utmynnade även i
sammanställandet av Statskontoret 39/2001.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
”Exempel på uppgifter för en central funktion för IT-incidenthantering”.
 Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 3
PM: “Exempel på IT-incidenter”
 Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 3
”Uppbyggnaden av Sveriges IT-incidentcentrum: Redovisning av resultat från etableringsfasen”
 Tid: 2004  |  Serie:   |  Volym: 3
Utskrivet mail från Markus Küchler ang. inplanerat möte den 2 augusti 2001. Daterat
 Tid: 2001  |  Serie:   |  Volym: 3
“Juridiska frågeställingar I samband med inrättandet av en särskild funktion för IT-incidenthantering och vid IT-incidenthantering hos myndigheter”
 Författare:   |  Tid: 2000  |  Serie:   |  Volym: 3
“PM II – Sekretesslagens och personuppgiftslagens tillämpning i samband med informationsutbyte för IT-incidenter (arbetsdokument)”
 Tid: 2000-08-10  |  Serie:   |  Volym: 3
PM: ”PM I – Några Juridiska aspekter på tänkbara uppgifter för en IT-incidenthanteringsfunktion”
 Författare:   |  Tid: 2000-07-14  |  Serie:   |  Volym: 3
PM sammanfattande remissvar till remiss utskickad av PTS ang. ev. Funktion för IT-incidenthantering.
 Tid: 2000  |  Serie:   |  Volym: 3