1994 stod SwipNet för den elektroniska distributionen av valresultatet. Josefsson kom i samband med detta arbete
över en mängd material berörande valförättandet, ej direkt relaterade till den elektroniska distributionsdelen, vilket samlats i detta omslag.

Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Kontaktlista, valenheten: ”Vem svarar på frågor om vad på valenheten”
 Serie:   |  Volym: 1
Underlag till presseminarium: ”Personröstning 1994”
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Informationsplan: information till väljare och massmedia vid 1994 års allmänna val
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Kopia på ytterkuvert för poströstning valet 1994
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1
Kalender för 1994 års allmänna val
 Tid: 1993  |  Serie:   |  Volym: 1
Information från valenheten 4: ”Rösträkning och mandatfördelning”
 Tid: 1991-06  |  Serie:   |  Volym: 1
Information från valenheten 2: ”Röstning i vallokal”
 Tid: 1991-04  |  Serie:   |  Volym: 1