Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
E-postkatalog för offentlig verksamhet.
 Serie:   |  Volym: 1
PM 2005-02-22. ”Den offentliga sektorns försörjning med elektroniska legitimationer”.
 Tid: 2005-02-22  |  Serie:   |  Volym: 1
Pressklipp från 2001 rörande tjänstemäns e-postanvändning.
 Tid: 2001  |  Serie:   |  Volym: 1
Statskontorets remissvar på rapport från arbetsgruppen för informationskrigsföring.
 Tid: 1998  |  Serie:   |  Volym: 1
Statskontorets anvisningar när tjänsteman använder sig av e-post i arbetet.
 Tid: 1995  |  Serie:   |  Volym: 1
PM från statskontoret: instruktioner till tjänstemän för användandet av netscape navigator version 3.
 Tid: 1995  |  Serie:   |  Volym: 1
PM från statskontoret angående frågan om Internet och kriminalitet,
 Tid: 1995  |  Serie:   |  Volym: 1
Pressklipp från 1994 rörande tjänstemäns e-postanvändning.
 Tid: 1994  |  Serie:   |  Volym: 1