Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
”IT-kommissionen” Informationsbroschyr om kommissionen, dess uppdrag och ledamöter.
 Serie:   |  Volym: 1
Särtryck: Sidorna 20-30 ur Observatoriet för IT-infrastrukturs observatorierapport 1:2000.
 Serie:   |  Volym: 1
Refererande sammanfattning angående IT-Kommissionens visionshearing 24-25 september 2001.
 Serie:   |  Volym: 1
Det IT-rättsliga observatoriets skrivelse till IT-Kommissionen om otillbörlig användning av E-post för masskommunikation (Spam). Utskrift.
 Författare:   |  Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
PM från observatoriet för informationssäkerhet (IT-Kommissionen): ”Grundskydd i datorer och programvaror”
 Tid: 2001  |  Serie:   |  Volym: 1
Utkast till projektkatalog. Observatoriet för Informationssäkerhet.
 Tid: 2000  |  Serie:   |  Volym: 1
Observatoriet för informationssäkerhets verksamhetsplan för verksamhetsåret 2000-2001.
 Tid: 2000  |  Serie:   |  Volym: 1
Mötesanteckningar från IT-kommissionens sammanträden.
 Tid: 2000  |  Serie:   |  Volym: 1
PM ang. upprättandet av observatoriet för informationssäkerhet.
 Tid: 1999  |  Serie:   |  Volym: 1
Delningssynpunkter på proposition 1998/99:74
 Författare:   |  Tid: 1995  |  Serie:   |  Volym: 1