Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Information om remissammanträde ang. SOU 2008:40 med bifogat PM: ”PM som underlag för yttrande över Bredband till hela landet, SOU 2008:40”.
 Tid: 2008  |  Serie:   |  Volym: 1
Tacksägelsebrev från Post & Telestyrelsen ang. arkivbildarens delaktighet framställandet av rapporten PTS-ER-2005:7
 Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
Remisslista från näringsdepartementet angående Ds 2001:13.
 Författare:   |  Tid: 2001-03-15  |  Serie:   |  Volym: 1
Kommittédirektiv 1998:71
 Tid: 2000  |  Serie:   |  Volym: 1
Utskriven mailkonversation ang. SOU 1998:36.
 Tid: 1998-05-06  |  Serie:   |  Volym: 1
Sändlista för Ord och begrepp i skydds- och säkerhetsarbetet. Utskick från SAF 1996-02-26.
 Tid: 1996-02-26  |  Serie:   |  Volym: 1
Brev: ”IT-Kommissionen – Arbetsprogram 1995-96”
 Tid: 1995-06-29  |  Serie:   |  Volym: 1