Offentlighet & IT – Vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Offentlighet & IT – Vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen
Tid:
2002
Tidskommentar:
Tredje utgåvan
Författare:
Utgivare:
Statskontoret
Skriftserie:
Statskontorets Huvudserie
Serienummer:
2002:1
ISBN:
91-7220-472-9
ISSN:
0346-8747
Taggad: