Netnames-Kondom

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
Netnames-Kondom
Kommentar:
Ett exempel på novelty-marknadsföring. Grankvist: "Det här är ju också en sån ironisk grej, men det innebär ju också att det är en manlig värld. Det är en väldigt manlig värld."
Tidskommentar:
ca. 1999-2001
Utgivare:
Netname
Löpnummer:
19
Fysisk beskrivning:
Kondom i obruten silverfärgad förpackning. Logotypen ”net names” och företagets webadress tryckt. Ovan trycket: ”Protect your assets”.