Navigera på internet: Surfarens handbok

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
Navigera på internet: Surfarens handbok
Tid:
1996
Författare:
Utgivare:
Pagina AB
ISBN:
91-636-0420-5