Nätokraterna

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Referens:
Se även band 2: Det Globala Imperiet
Se även Band 3: Kroppsmaskinerna
Titel:
Nätokraterna
Tid:
2011
Tidskommentar:
Nyutgåva. Originalets tryckår 2009.
Författare:
Utgivare:
Publit
Skriftserie:
Futuricatrilogin
Serienummer:
1
ISBN:
978-91-7437-155-0