Nätkraft:bok – Demokrati för internetbaserade föreningar

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Tidningar, pamfletter, informationstryck med ursprung i kommersiell och ideellt sektor.

Volym:
3 (Ideell sektor)
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Nätkraft:bok – Demokrati för internetbaserade föreningar
Kommentar:
Skriften gavs ut av Sverok som del i ett projekt som pågick mellan 2007-2010 som syftade till att ge internetbaserade föreningar goda förutsättningar för en fungerande interndemokrati. Rikligt illustrerad.
Tid:
2009
Författare:
Utgivare:
Sverok
Taggad: