Myndighetsdatalag

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Myndighetsdatalag
Kommentar:
Slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen
Tid:
2015
Författare:
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 2015:39
ISBN:
978-91-38-24277-3
ISSN:
0375-250X
Taggad: