Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?
Kommentar:
Utredning tillsatt enligt justitiedepartementets promemoria den 15 augusti 2006, Ju2006/6767/P
Tid:
2007
Författare:
Utgivare:
Justitiedepartementet, Regeringskansliet
Skriftserie:
Departmentsserien
Serienummer:
Ds 2007:29
ISBN:
978-91-38-22790-9
ISSN:
0284-6012
Taggad: