Möss och människor: Exempel på bra IT-användning bland barn och ungdomar

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Förvar:
Hansson-Hyllan
Titel:
Möss och människor: Exempel på bra IT-användning bland barn och ungdomar
Kommentar:
Delbetänkande från Ungdomens IT-råd skriven i reportageform.
Tid:
1996
Författare:
Utgivare:
Ungdomens IT-råd
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 1996:32
ISBN:
91-38-20198-4
ISSN:
0375-250X
Taggad: