Mega-Byte: Ungdomens IT-råds slutbetänkande

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Förvar:
Offentligt tryck
Titel:
Mega-Byte: Ungdomens IT-råds slutbetänkande
Kommentar:
Mattias Hansson deltog vid visionsseminariet hållet av Ungdomens IT-råd hösten 1996, varför denna utredning skickades till honom och utgör del i hans samling.
Tid:
1996-12
Författare:
Utgivare:
Kommunikationsdepartementet
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 1996:181
ISBN:
91-38-20321-9
ISSN:
0375-250X
Taggad: