marchFIRST-bildask

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
marchFIRST-bildask
Kommentar:
MarchFirst var ett Nasdaqnoterat IT-konsultbolag som startades 2000 och gick under redan 2001 i samband med IT-kraschen. Om detta är ett utåtriktat reklamföremål eller intern branding är svårt att säga. Avsaknaden på kontaktinformation suggererar det senare.
Tidskommentar:
ca. 2000-2001
Utgivare:
March First
Löpnummer:
34
Fysisk beskrivning:
Svart pappersask ca. 6x9x1 cm. med logotypen marchFIRST präglat. Innehåller 16 kort med skilda fotomotiv och citat.