Marknadsföringsföremål för reboot-konferensen.

Proveniens:

Per Grankvist (f.1976) är journalist, men arbetade under 1990-talet för flera IT-relaterade bolag, mest bekant Icon Medialab, en av IT-boomens jättar, mellan 1999-2001. Under denna treårsperiod expanderade Icon Medialab från ungefär 300 anställda till ca. 3000. Det bestånd som Grankvist donerat till Internetstiftelsen samlades främst ihop under denna period.

På Icon Medialab arbetade Grankvist först som konceptutvecklare, men höjdes så småningom till positionen ”creativity evangelist”.
Samlingen, som omfattar såväl arkiv som en föremålssamling, utgör ett målande dokument över den distinkta företagskultur som utmärkte IT-boomens jättar, inte minst dess materiella kultur.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
Marknadsföringsföremål för reboot-konferensen.
Kommentar:
Novelty-reklamföremål för den tredje reboot-konferensen i Köpenhamn. Liknade TED-konfereser. Ett föremål utan egentligt syfte utöver att vara rolig. Dylika ironiska föremål beskrevs av Grankvist som mycket typiska för branschen under IT-boomen: ”Jag kände han som var grundare av det [konferensen]. Och då undrade han om han kunde skicka grejer att dela ut i Stockholms IT-kretsar [...] och så kom det en hel pall av såna här. [...] Det är obegripligt men det är lite kul, och vi har inte större krav på det än så.”
Tid:
2001
Utgivare:
Reboot
Löpnummer:
16
Fysisk beskrivning:
Cylinderformad burk med rasterliknande topp. Vit. Etikett med logotypen ”reboot 3.0” Etiketten visar en yogi i lotusställning. Producerar ett tjutande ljud om den vänds upp och ned och sedan rätt.