Lära Stockholm nr 4/2009

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:
Serie:

Småtryck och särtryck insamlade av Johan Groth med ursprung i offentlig sektor.

Volym:
2
Förvar:
Nya Arkivet
Titel:
Lära Stockholm nr 4/2009
Kommentar:
Tidning från regionalplankontoret. Numret har temat "Digitala mötesplatser".
Tid:
2009
Utgivare:
Regionalplankontoret i Stockholm
Skriftserie:
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Serienummer:
4/2010
ISSN:
1654-7330
Taggad: