Långsiktig planering av kommunikationstjänster och kommunikationsnät mm i Sverige. Rapport från datadelegationen

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
Offentligt tryck VII: Departementsserien och regeringskansliet
Titel:
Långsiktig planering av kommunikationstjänster och kommunikationsnät mm i Sverige. Rapport från datadelegationen
Tid:
1985
Författare:
Utgivare:
Regeringskansliet, Civildepartementet
Skriftserie:
Civildepartementsserien
Serienummer:
Ds C 1985:2
ISBN:
91-38-08706-5