LAN protocol handbook

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
LAN protocol handbook
Tid:
1990
Författare:
Utgivare:
M&T Books
ISBN:
1-55851-099-0