Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning. Betänkande av trafikuppgiftsutredningen

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
Off. Tryck
Titel:
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning. Betänkande av trafikuppgiftsutredningen
Tid:
2007
Utgivare:
Regeringskansliet
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
2007:76
ISBN:
978-91-38-22818-0
ISSN:
0375-250X