Lag om Elektronisk kommunikation, m.m.

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Lag om Elektronisk kommunikation, m.m.
Tid:
2003
Utgivare:
Riksdagen
Skriftserie:
Regeringens propositioner
Serienummer:
Prop. 2002/03:110
Taggad: