Koppla V.24/RS-232

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Koppla V.24/RS-232
Tid:
1988
Tidskommentar:
Svensk översättning
Författare:
Utgivare:
Pagina Förlags AB
ISBN:
3-88745-204-6