Kontur

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
4A
Titel:
Kontur
Kommentar:
Norsk tidskrift.
Tid:
1993
Tidskommentar:
Utkommer 4 gånger om året. Dubbelnummer omfattandes såväl nr 2 som 3.
Utgivare:
Laerarutdanningsrådet
ISSN:
0801-6194
Taggad: