Jubileumsskrift: ”Swedish Network users Society 25 år 1990-2015”

Proveniens:
Juridisk status:
Donerad
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:
Volym:
3
Förvar:
1B
Titel:
Jubileumsskrift: ”Swedish Network users Society 25 år 1990-2015”
Kommentar:
Jubileumsskrift utgiven av SNUS vid organisationens 25-årsjubilium. 17-sidigt häfte i A5-format
Tid:
2015
Utgivare:
SNUS
Taggad:

Övriga handlingar i samma omslag