Jag hade en gång en blogg

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Jag hade en gång en blogg
Tid:
2015
Tidskommentar:
Sammanställning av texter publicerade digitalt under perioden hösten 2007 till januari 2008.
Författare:
Utgivare:
Modernista
ISBN:
978-91-7499-636-4