IT-samhällets mjuka infrastruktur

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
IT-samhällets mjuka infrastruktur
Författare:
Utgivare:
IT-Kommissionen
Skriftserie:
It Kommissionens allmänna rapportserie / Observatorierapport
Alternativ serie:
1404-8744
Serienummer:
46/2002
ISSN:
1650-5336
Taggad: