IT-Kommissionens arbetsprogram 1995-96: Betänkande av IT-Kommissionen

Proveniens:

Född 1957. Anne-Marie Eklund Löwinder är en förgrundsgestalt i svensk internethistoria och framstående expert inom informations- och IT-säkerhetsfrågor. Eklund-Löwinder har sedan tidigt 1980-tal varit sysselsatt med informationssäkerhetsrelaterade frågor. Under en lång period (1987-1998) arbetade hon på Statskontoret, något som avspeglas av den stora mängden arkivmaterial och tryck från denna myndighet i hennes samlingar.

Mellan 1998-2001 projektledare vid den fjärde IT-kommissionens sekretariat och ledde där två av observatorierna.

2001 rekryterades hon till Stiftelsen för internetinfrastruktur som projektledare, där hon stannade till 2004.

2004 tillträdde hon positionen som informationssäkerhetschef vid NIC.SE. Hon har sedan dess verkat som omväxlande kvalitets- och säkerhetschef, säkerhetschef och är numera CISO på Internetstiftelsen.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
Offentligt tryck I: Propositioner och SOU
Referens:
Dokument påträffades instoppad i pärmen. Se AMEL 1, omslag 1.1.15.
Titel:
IT-Kommissionens arbetsprogram 1995-96: Betänkande av IT-Kommissionen
Tid:
1995
Författare:
Utgivare:
IT-Kommissionen
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 1995:68
ISBN:
91-38-13987-1
ISSN:
0375-250X