IT i kulturens tjänst

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2A
Titel:
IT i kulturens tjänst
Kommentar:
Kulturnät Sveriges slutbetänkande
Tid:
1997
Författare:
Utgivare:
Kulturdepartementet
Skriftserie:
Statens offentliga utredningar
Serienummer:
SOU 1997:14
ISBN:
91-38-20504-1
ISSN:
0375-250X
Taggad: