IPv6: The new internet protocol.

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
IPv6: The new internet protocol.
Tid:
1998
Tidskommentar:
Andra upplagan
Författare:
Utgivare:
Prentice Hall PTR
ISBN:
0-13-850505-5