Ipng: Internet protocol next generation

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Ipng: Internet protocol next generation
Tid:
1996
Författare:
Utgivare:
Addison-Wesley
ISBN:
0-201-63395-7
ISSN:
99-2257070-X