Introduktion till WAP och WML

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:
Volym:
3
Förvar:
1B
Titel:
Introduktion till WAP och WML
Kommentar:
En hel tidning om WAP och uppmärkningsspårket Wireless Markup Language. Beskriver grunderna för att koda webbsidor för WAP.
Tid:
2000-03-03
Författare:
Utgivare:
KnowWare Publications
Skriftserie:
KnowWare / KnowHow
ISBN:
91-88783-09-X
Taggad: