Internetworking with TCP/IP volume II: Design, implementation and internals

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Internetworking with TCP/IP volume II: Design, implementation and internals
Tid:
1994
Tidskommentar:
Andra upplagan
Författare:
Utgivare:
Prentice Hall
ISBN:
0-13-125527-4