Internetworking with TCP/IP volume I: Principles, protocols, and architecture

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Internetworking with TCP/IP volume I: Principles, protocols, and architecture
Tid:
1995
Tidskommentar:
Tredje upplagan
Författare:
Utgivare:
Prentice Hall
ISBN:
0-13-216987-8