Internet@Sverige

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Internet@Sverige
Tid:
1994
Författare:
Utgivare:
Bonnier DataMedia / DataMedia Christer Sturmark AB
ISBN:
91-644-0010-7