Internetguiden, 7 nummer från 1995-1997

Proveniens:
Juridisk status:
Donerad
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:
Volym:
1
Förvar:
1B
Titel:
Internetguiden, 7 nummer från 1995-1997
Kommentar:
7 st nummer från 1995-1997
Nr 6 - nr 8 1995
Nr 2, 7, 8 1996
Nr 1 1997.
Tidskommentar:
1995 - 1997
Utgivare:
Fanzine media
ISSN:
1400-4097
Taggad: