Titel/Benämning   ObjekttypProveniens
Särtryck: Sidorna 20-30 ur Observatoriet för IT-infrastrukturs observatorierapport 1:2000.
 Serie:   |  Volym: 1
”IT+Kultur=Tillväxt?” – Rapport från IT-politiska strategigruppen på CD-skiva.
 Tid: 2006-06  |  Serie:   |  Volym: 1
ICANNs årsrapport 2006.
 Tid: 2006  |  Serie:   |  Volym: Serien inryms i AMEL 1 volym 3
Mail till Eklund-Löwinder ang. intervju för E-id-rapport
 Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
Tacksägelsebrev från Post & Telestyrelsen ang. arkivbildarens delaktighet framställandet av rapporten PTS-ER-2005:7
 Tid: 2005  |  Serie:   |  Volym: 1
”E-legitimation för säkra e-tjänster” Lägesrapport från 24-timmarsdelegationen, februari 2005.
 Tid: 2005-02  |  Serie:   |  Volym: 1
”Tillit till IT – en studie av förutsättningarna att öka tilliten till IT och Internet”. Preleminär slutrapport.
 Tid: 2004  |  Serie:   |  Volym: 1
Internet i Sverige 2004: Härifrån och framåt! En rapport från II-stiftelsen om vad som krävs för en lyckad utbyggnad av Internets infrastruktur i Sverige.
 Tid: 2004  |  Serie:   |  Volym: 1
Användarstudier inom SUNET: Internet i den svenska högskolan 2003. Preleminär rapport.
 Författare:   |  Tid: 2003  |  Serie:   |  Volym: 1
Pressmeddelande ang. slutrapporten ”Samverkande 24-timmarsmyndighet”
 Tid: 2003  |  Serie:   |  Volym: 1