Internet starter kit for Macintosh

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Internet starter kit for Macintosh
Tid:
1995
Tidskommentar:
Tredje upplagan
Författare:
Utgivare:
Hayden books
ISBN:
1-56830-197-9