Internet Pricing and the history of communications

Proveniens:

Född 1957. Anne-Marie Eklund Löwinder är en förgrundsgestalt i svensk internethistoria och framstående expert inom informations- och IT-säkerhetsfrågor. Eklund-Löwinder har sedan tidigt 1980-tal varit sysselsatt med informationssäkerhetsrelaterade frågor. Under en lång period (1987-1998) arbetade hon på Statskontoret, något som avspeglas av den stora mängden arkivmaterial och tryck från denna myndighet i hennes samlingar.

Mellan 1998-2001 projektledare vid den fjärde IT-kommissionens sekretariat och ledde där två av observatorierna.

2001 rekryterades hon till Stiftelsen för internetinfrastruktur som projektledare, där hon stannade till 2004.

2004 tillträdde hon positionen som informationssäkerhetschef vid NIC.SE. Hon har sedan dess verkat som omväxlande kvalitets- och säkerhetschef, säkerhetschef och är numera CISO på Internetstiftelsen.

Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Eklund Löwinders arkiv återspeglar arkivbildarens långa arbete med IT-säkerhetsrelaterade frågor i offentlig sektor:
arbets- och internmaterial från diverse offentliga utredningar och arbetsgrupper har en prominent position. Frågor om IT-säkerhet och lagstiftning i IT-frågor utgör den genomgående tråden i materialet, som sammantaget uppfångar, om än i brottstycken, de stora dragen av den svenska utvecklingen på detta fält. På så vis kompletterar arkivet och arkivbildarens boksamling varandra väl då de ofta direkt berör varandra.

Omfång: 9 volymer över 8 serier, varav 2 luftserier (4 & 8)
Tidsomfång: 1981-2014

Samtliga handlingar och böcker i arkivet och biblioteket inlämnade av Anne-Marie Eklund Löwinder räknas som deposition. De är emellertid så länge de hålls i Internetmuseums förvar allmänt tillgängliga för användning.

Serie:
Omslag:
Volym:
1
Förvar:
1B
Titel:
Internet Pricing and the history of communications
Tid:
2001
Författare: