Internet. Lära med bilder

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
Internet. Lära med bilder
Tid:
1997
Tidskommentar:
Svensk översättning
Författare:
Utgivare:
Prentice Hall Europe
ISBN:
0-13-839234-X