Internet-katalogen för world wide web

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2D
Titel:
Internet-katalogen för world wide web
Tid:
1996
Författare:
Utgivare:
Pagina AB
ISBN:
1401-3355