Internet för en bättre värld – nya verktyg för föreningsfolk

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Förvar:
4B
Titel:
Internet för en bättre värld – nya verktyg för föreningsfolk
Kommentar:
Instoppat i boken: cd "calypso internetservice"
Tid:
1997
Författare:
Utgivare:
Forum Syd
ISBN:
91-972645-6-3