Internet-boken: En beskrivning av internet och intranet

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2C
Titel:
Internet-boken: En beskrivning av internet och intranet
Tid:
1996
Författare:
Utgivare:
Pagina Ab
ISBN:
91-636-0436-1