Internet är inte svaret

Proveniens:

Böcker som köpts in till IIS bibliotek. Donerade böcker står under donatorns proveniens.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
4C
Titel:
Internet är inte svaret
Tid:
2015
Tidskommentar:
Översatta svenska utgåvan.
Författare:
Utgivare:
Volante
ISBN:
978-91-87419-92-8