Interna PM och arbetsdokument från utredningen ”Den Nationella datapolitiken för Skolområdet”

Proveniens:

Carl Johan Groth (f. 1961), civilingenjör och teknologie doktor, har en lång bakgrund inom IT-fältet. Efter att ha disputerat 1991 verkade han först som IT-konsult och därefter som departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Mellan 1995-1999 arbetade han för Skolverket där han deltog i utvecklingsarbetet att integrera IT i skolan som admnistrativt såväl som pedagogiskt verktyg. År 1999 grundande han IT-företaget Metamatrix. Han är idag verksam i konsultföretaget Groth & Groth AB. Groths material speglar företrädesvis den tidiga IT-utveckilngen inom skolan och offentlig sektor.

Juridisk status:
Deposition
Serie:

Denna serie består av material aggregerat av arkivbildaren vid dennes tid som handläggare och projektledare vid utbildningsdepartementet. De har diversifierad karaktär och ursprung men förenas samtliga av att de på olika vis är kopplade till internet- och nätverksteknologi, och diskussionerna och arbetet som fördes med att utforska teknologins potential inom offentlig sektor under 1990-talet, med tonvikt på IT i utbildning. Handlingarna låg samlade i en pärm och har på det stora taget fått behålla sin ursprungliga ordning, med vissa smärre ingrepp för att göra den redan befintliga ordningen konsekventare och användarvänligare.

Omslag:
Volym:
X
Förvar:
X
Titel:
Interna PM och arbetsdokument från utredningen ”Den Nationella datapolitiken för Skolområdet”
Kommentar:
Sju olika PM, i huvudsak från skolverket och utbildningsdepartementet.
Tidskommentar:
1992-1995
Taggad: