Interactive computer systems: Videotex and multimedia

Proveniens:

Kungliga Tekniska Högskolan överlät efter gallringar de äldre delarna av deras bibliotek på ämnet internet- och nätverksteknologi. Det utgjorde den grundläggande stenen i vad som kom att bli IIS-bibliotek och arkiv.

Juridisk status:
Donerad
Förvar:
2B
Titel:
Interactive computer systems: Videotex and multimedia
Tid:
1993
Författare:
Utgivare:
Plenum press
ISBN:
0-306-44395-3