Installations-CD i originalomslag för Netscape Navigator Gold

Proveniens:
Juridisk status:
Deposition
Arkiv:

Flera donatorer kom till internetmuseum med mindre samlingar av handlingar, tidningar och föremål som särskiljt var av sådana blygsamma mått att de inte föreföll rimliga att förteckna som egna arkiv/samlingar. Av denna anledning valdes den något okonventionella lösningen att förteckna och förvara materialet från dessa samlingar sammanfört som ett ”arkiv”, men uppdelade med hänsyn till proveniens däri.

Serie:

Samtligt material under ”Mindre arkiv och samlingar” förtecknas i en löpande serie, åtskilda i antingen volymer eller genom omslag.
Serien har en benägenhet att ibland modifieras då nytt material tillkommer med smärre donationer.

Omslag:
Volym:
2
Förvar:
1B
Titel:
Installations-CD i originalomslag för Netscape Navigator Gold
Kommentar:
SSP-kort med inloggningsinformation samt Instruktions-booklet finns i omslaget.
Tid:
1996
Utgivare:
Netscape